1. تمامی محصولات کار دست می‌باشد و بنابراین ممکن است اندازه نهایی کمی با عکس محصول متفاوت باشد .
2. با توجه به اینکه محصولات از نخ تهیه می‌شوند و در برخی مواقع دقیقا همان رنگ موجود نیست ، ممکن است رنگ بندی محصول با رنگ بندی عکس متفاوت باشد .
3. حداقل زمان آماده سازی ۴ روز و حداکثر ۱۰ روز کاری می‌باشد .
4. تاخیر در ارسال از سمت اداره پست مسئولیتی برای ما ایجاد نمیکند .